Streljačka

Izvedba građevinsko obrtničkih radova, te radovi na ojačanju konstrukcije, izvedbi novog krova, sanaciji dimnjaka i fasade dvorišnog dijela objekta.

Lokacija:

Streljačka 7, Zagreb

Godina:

2021

Tags:

Eksterijeri, Fasade, Konstrukcija