Prilaz Gjure Deželića

Sanacija građevine nakon potresa. Izrada novoga krovišta. Izvedba tlačnih armiranobetonskih ploča. Izvedba novih armiranobetonskih zidova uz postojeće zidane zidove.

Lokacija:

Prilaz Gjure Deželića 52, Zagreb

Godina:

2021.

Tags:

Eksterijeri, Interijeri, Sanacija