Nova Gradiška

Izgradnja objekta gospodarsko – proizvodne namjene.

Građevina je pravokutnog oblika, a sastoji se od pogona za proizvodnju PVC profila za fasadne sustave, te dva aneksa sa sjeverne i istočne strane glavnog objekta.

Objekt proizvodne hale koncipiran je kao okvirni sustav formiran od montažnih armiranobetonskih elemenata – prednapregnutih i klasično armiranih.

Sjeverni i istočni aneks izvode se kao monolitni armiranobetonski sustav nosivih zidova sa stubišnim jezgrama i horizontalnim konstrukcijama.

Lokacija:

Industrijska ulica bb, Nova Gradiška

Godina:

2023.

Tags:

Eksterijeri, Konstrukcija, Proizvodna hala