Nova Gradiška

Izgradnja objekta gospodarske-proizvodne namjene. Okvirni sustav građevine formiran od montažnih armiranobetonskih elemenata - prednapregnutih i klasično armiranih....

Jurišićeva

Izvedba građevinsko obrtničkih radova na ojačanju konstrukcije, izvedbi novog krova i sanaciji dimnjaka. ...